BİLİMSEL PROGRAM


1. Gün 11 Kasım 2022, Cuma
SALON 1 SALON 2 SALON 3
09:00-10:00 Açılış ve Atatürk'ü Anma Özel Oturumu
09:00-09:20 Açılış Konuşmaları
09:20-10:00 FTR Uzman Hekimleri Derneği; Dünden Bugüne Atatürk-Milli Kültür-Milli Birlik
10:00-11:00 1. Oturum: İnme Rehabilitasyonu-1 1. Oturum: Elektronörofizyoloji 1. Oturum: Kronik/Nöropatik Ağrı
10:00-10:15 Rehabilitasyonda Ekip Yaklaşımı ve Liderlik Periferik Sinir Lezyon Tanı ve Takibinde EMG Nöropatik Ağrıda Değerlendirme-Pratik Yaklaşımlar
10:15-10:30 İnmede Son 20 Yıl; Nereden Nereye? Cerrahi Kararda EMG Nöropatik Ağrı Farmakolojik Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
10:30-10:45 İnmede Konvansiyonel Rehabilitasyon ve Tedavinin Planlanması Ameliyatta EMG (İntraoperatif Nörofizyolojik Monitörizasyon) Fibromiyalji;Tanı ve Tedavide Neredeyiz?
10:45-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:15 Uydu Sempozyumu-1
12:15-13:15 Öğle Yemeği
13:15-14:15 2. Oturum: Pediatrik Rehabilitasyon-1 2. Oturum: Rehabilitasyonda Yeni Teknolojiler 2. Oturum: FTR'nin Bugünü ve Yarını Açık Oturum
13:15-13:30 CP Rehabilitasyonunda Son 20 Yıl; Nereden Nereye? Rehabilitasyon Teknolojilerinin Ülkemizde Güncel ve Etkin Kullanımı
13:30-13:45 Yürüme Bozukluklarında Kinematik Değerlendirme Non-invaziv Spinal Kort Simülasyonu
13:45-14:00 CP ile Yaşlanma Yapay Zekadan Klinisyen Ne Bekliyor? Mühendisler Ne Yapabiliyor?
14:00-14:15 Tartışma Tartışma
14:15-15:00 Uydu Sempozyumu-2
15:00-15:30 Kahve Arası
15:30-16:30 3. Oturum: Omurilik Hasarı Rehabilitasyonu-1 3. Oturum: Geriatrik Rehabilitasyon 3. Oturum: Sağlıklı Yaşam Oturumu
15:30-15:45 Omurilik Hasarında Uyku Problemleri Geriatrik Rehabilitasyonda Geronteknolojinin Yeri Obezite Rehabilitasyonu
15:45-16:00 Omurilik Hasarında Geç Dönem Kardiyak Problemler ve Kardiyak Riski Azaltmanın Yolları Kırılganlık (Frailty) Sağlıklı Yaşamda Mikrobiyom ve Epigenetik
16:00-16:15 Omurilik Hasarında İmmün Disfonksiyon Osteosarkopeni Endokrin Bozucu Kimyasallar
16:15-16:30 Tartışma Tartışma Tartışma
16:30-17:15 Uydu Sempozyumu-3
17:15-18:15 4. Oturum: Sağlık Sistemleri ve FTR 4. Oturum: COVID-19 ve Kardiyak Rehabilitasyon 4. Oturum: Ağrı Tedavisinde FTR ve Yenilikler
17:15-17:30 Sağlık Sistemlerinde FTR’nin Yeri COVID-19'a Bağlı Kardiyak Tutulum ve Kardiyak Rehabilitasyon Öncesi Değerlendirme Ağrı Tedavisinde Konvansiyonel Uygulamalar İhmal Mi Ediliyor?
17:30-17:45 Rehabilitasyonda Kalite Yönetimi Post COVID-19 Dönemde Kardiyak Rehabilitasyonda Egzersiz Reçeteleme ve Uygulama Prensipleri Ağrı Tedavisinde Yeni Nesil Fiziksel Modaliteler (Hill Terapi, ESWT)
17:45-18:00 FTR Uzmanlığında Malpraktis Türkiye'de COVID-19 Pandemisi Döneminde Kardiyak Rehabilitasyon Uygulamaları: Engel Miydi? Fırsat Mıydı? Kas-İskelet Hastalıklarında Yüzeyel Radyofrekans Uygulamaları
18:00-18:15 Tartışma Tartışma Tartışma
2. Gün 12 Kasım 2022, Cumartesi
SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:00-08:45 Uzmanına Danış Oturumu: Pediatrik Rehabilitasyon
"Sorularını Yanında Getir"
Uzmanına Danış Oturumu: Ampute Rehabilitasyonu
"Sorularını Yanında Getir"
Uzmanına Danış Oturumu: Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromunda Güncel Yaklaşımlar
"Sorularını Yanında Getir"
09:00-10:00 5. Oturum: İnme Rehabilitasyonu-2 5. Oturum: Post COVID-19 Sorunlar ve Rehabilitasyonu 5. Oturum:Girişimsel Omurgada Doğru Tedavi-SIS Ortak Toplantı
09:00-09:15 İnmede Spastisiteye Multimodal Yaklaşım COVID-19 ve Post COVID-19 Dönemde Kas-İskelet Sorunları Omurgaya Fiziyatrik Bakış
09:15-09:30 İnmede Bilişsel Bozukluklara Yaklaşım Post COVID-19 Dönemde Pulmoner Rehabilitasyon Hangi Spinal Girişim?
09:30-09:45 İnmede Afazi ve Rehabilitasyonu Post COVID-19 Bilişsel Sorunlar ve Yönetimi Risk Mitigation in Spine Interventional Procedures
09:45-10:00 Tartışma Tartışma Tartışma
10:00-11:00 6. Oturum: Akut-Subakut Rehabilitasyon 6. Oturum: İnkontinans ve Pelvik Rehabilitasyon 6. Oturum: Ortopedik Rehabilitasyon
10:00-10:15 Nörorehabilitasyon ve Akut-Subakut Evrede Çok Yönlü Bütüncül Yaklaşım Yetişkin ve Çocuk Hastalarda Üriner İnkontinans Kalça Kırıklarında Rehabilitasyon: Güncel Yaklaşımlar
10:15-10:30 Erken Rehabilitasyonda Komplikasyonların Yönetimi Yetişkin ve Çocuk Hastalarda Fekal İnkontinans Diz Artroplastisi Rehabilitasyonu: Güncel Yaklaşımlar
10:30-10:45 Erken Mobilizasyon, Vertikalizasyon ve Solunum Yönetimi Pelvik Ağrılar ve Rehabilitasyonu Tendon Yaralanmaları Rehabilitasyonunda Yeni Yöntemler
10:45-11:00 Tartışma Tartışma Tartışma
11:00-11:30 Kahve Arası
11:30-12:45 Uydu Sempozyumu-4
12:45-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Uydu Sempozyumu-5
14:15-15:15 7. Oturum: Omurilik Hasarı Rehabilitasyonu-2 7. Oturum: Kanser Rehabilitasyonu 7. Oturum: Osteoporoz
14:15-14:30 Omurilik Hasarında Rehabilitasyon Planlaması Pelvik Kanserlerde Rehabilitasyon Osteoporozda Doğru Tanı Koyabiliyor Muyuz?
14:30-14:45 Uzun Dönem Takipte Komplikasyonların Önlenmesi Meme Kanseri Tanılı Hastalarda Rehabilitasyon Yaklaşımı Nasıl Olmalı? Osteoporozda Doğru Tedavi Edebiliyor Muyuz?
14:45-15:00 Spastisitede Lokal Tedaviler, İntratekal ve Cerrahi Tedavilere Yönlendirme Zamanlaması Baş-Boyun Kanserlerinde Rehabilitasyon? COVID-19 ve Post COVID-19 Dönemde Osteoporoz Hastalarının Durumu
15:00-15:15 Tartışma Tartışma Tartışma
15:15-15:45 Kahve Arası
15:45-16:30 Uydu Sempozyumu-6
16:30-17:30 8. Oturum: Pediatrik Rehabilitasyon-2 Dizabilitesi Olan Çocuk 8. Oturum: Travmatik Beyin Hasarı 8. Oturum: Kas-İskelet Travması Rehabilitasyonu
16:30-16:45 Kronik Ağrısı Olan Çocukların Rehabilitasyonu TBH’de Nörofarmakolojik Tedaviye Yeterince Önem Veriyor Muyuz? Whiplash/Double Crush
16:45-17:00 Tanısal Problemi Olan Çocuklarda Rehabilitasyon Zorlukları TBH’de Zor Olgular ve Prognoz Tendinopati Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
17:00-17:15 Erken Başlangıçlı Skolyozda Tedavi Seçenekleri Değişiyor Mu? Bilgisayar Destekli Bilişsel Rehabilitasyon ve Sanal Gerçeklik Uygulamaları Ön Çapraz Bağ Yaralanmalarında Rehabilitatif Yaklaşımlar
17:15-17:30 Tartışma Tartışma Tartışma
17:30-18:30 9. Oturum: Hareket Bozuklukları 9. Oturum: Yara Paneli-Workshop 9. Oturum: Kas İskelet Ağrılarında İhmal Edillen Tanılar/Sendromlar
17:30-17:45 Parkinson Hastalarında Donma ve Rehabilitasyon Stratejileri Fleboödemde Yara Tedavisi Torakolomber Geçiş Sendromu ve Kluneal Sendromlar
17:45-18:00 MS Hastalarında Direnç ve Dayanıklılık Egzersizleri: Fonksiyonel Son Duruma Etkileri Basınç Ülserlerini Önleme ve Tedavi Yaklaşımları Fasyal Ekspandiyonlar/Genişlemeler/Açılımlar ağrıya bakışımızı etkileyebilir mi
18:00-18:15 Motorik Kognitif Risk Sendromu Hangi Basınç Ülserine Hangi Ürün Sakroiliak Eklem Disfonksiyonu ve Priformis Sendromu Neden Hep Akılda Tutulmalıdır?
18:15-18:30 Tartışma Tartışma Tartışma
3. Gün 13 Kasım 2022, Pazar
SALON 1 SALON 2 SALON 3
08:00-08:45 Uzmanına Danış Oturumu: Her Ağrı Girişimsel Tedavi için Uygun Mudur?
"Sorularını Yanında Getir"
Uzmanına Danış Oturumu: Nöromusküler Hastalıklar
SMA ve Duchenne MD Değerlendirme
"Sorularını Yanında Getir"
Uzmanına Danış Oturumu: Rehabilitasyonda Aciller
"Sorularını Yanında Getir"
09:00-10:00 10. Oturum: Nöromusküler Hastalıklarda Komplikasyonlara Rehabilitasyon Yaklaşımı 10. Oturum: GETAT-Rehabilitasyon Entegrasyonu 10. Oturum: El-Diz-Kalça Osteoartrit Tedavisinde Günel Yaklaşımlar
09:00-09:15 Osteoporoz Tedavisini Nasıl Yapalım? Akupunkturun Ağrı Tedavisi Dışındaki Kullanımı El Osteoartriti Tedavisinde Yeni Neler Var?
09:15-09:30 Kontraktürleri Önleyebilir Miyiz? Lomber ve Sakroiliak Bölgede Dekstroz Proloterapinin Kullanımı Diz Osteoartriti Tedavisinde Yeni Neler Var?
09:30-09:45 Skolyozu Kontrol Edebilir Miyiz? İntraartiküler Uygulamaların (PRP, Kök Hücre, Viskosuplementasyon, Ozon) Kanıta Dayalı Tıpta Yeri Kalça Osteoartriti Tedavisinde Yeni Neler Var?
09:45-10:00 Tartışma Tartışma Tartışma
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 11. Oturum: Tıbbi Rehabilitasyonda Sosyal-Politik-Çevresel Uygulamaların Önemi Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu-DSÖ Bu Konuda Ne Diyor? 11. Oturum: İnflamatuar Hastalıkların COVID-19 Dönemi Takibi 11. Oturum: FTR'de Egzersiz Uygulamaları
10:30-10:45 Tıbbi Rehabilitasyonda Sosyal-Politik-Çevresel Uygulamaların Önemi COVID-19 ve Post COVID-19’da RA Yönetimi Boyun Ağrılarında Tedavi Edici Egzersizler
10:45-11:00 Engellilerin Mesleki Rehabilitasyonu COVID-19 ve Post COVID-19’da AS Yönetimi Omuz Ağrılarında Tedavi Edici Egzersizler
11:00-11:15 Akılcı İlaç Kullanımı COVID-19 ve Post COVID-19’da Diğer İnflamatuar Hastalıkların Yönetimi Bel Ağrılarında Tedavi Edici Egzersizler
11:15-11:30 Tartışma Tartışma Tartışma
11:30-12:00 Kapanış