BİLDİRİ GÖNDERİMİ


Bildiri Gönderimi Son Tarih: 25 Eylül 2022 23:59’dur.

Bildirilerin aşağıdaki yazım kuralları göz önüne alınarak hazırlanması ve online sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Online sistem dışında farklı bir kanal üzerinden iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Bildiri dili Türkçe’dir.
– Bildiri sunum türü sözel ve poster olarak seçilmelidir.
– Bildiri metni başlıklar ve anahtar kelimeler hariç en fazla 300 kelime olmalıdır.
– En az 3 en fazla 5 anahtar kelime eklenmelidir.
– Özet dili Türkçe’dir.
– Sunum sözel ve poster olarak yapılabilir.
– Özetler yukarıda yer alan buton aracılığı ile ulaşacağınız online sistem üzerinden en geç 25 Eylül 2022 tarihine kadar gönderilmelidir.
– Özet sahibi aşağıda bağlantısı yer alan sistem üzerinde bir hesap oluşturarak gönderime başlayabilir.
– Klinik çalışmalarda giriş, amaç, materyal metod, sonuç başlıkları altında özetlerin gönderilmesi gerekmektedir.
– Başlık içeriği özetlemeye yönelik hazırlanmalı ve her kelimenin yalnızca ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
– Özet metni 300 kelimeden oluşmalıdır.
– Cümlelerde yalnızca ilk harf büyük olmalı, cümlenin kalanı ise (özel isim, kısaltma vb. özel ifadeler hariç) küçük harften oluşturulmalıdır.
– Kısaltmaların ilk kullanımında parantez içinde açılımı belirtilmelidir.
– Anahtar kelime sayısı en az 3, en fazla 5’tir. Kelimeler virgülle ayrılmış olarak yazılmalıdır.
– Gönderilen özetler ‘’kör değerlendirme’’ yöntemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirmenin tamamlanmasının ardından tüm bildiri sahiplerine sonuç mektubu iletilecektir.
– Bildirinin gönderimi ile birlikte yazarlar, gönderilen metnin kongre kitabında yer almasını onaylamış olacaklardır.
– Değerlendirme sonucu kabul edilen bildirilerin programda ve kitapta yer alabilmesi için sunucu yazarın kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.