KURS 7: Pulmoner Rehabilitasyon Kursu


Fissure in Sandstone
Kurs Koordinatörü
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Belma Füsun Köseoğlu

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Birkan Sonel Tur

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Ebru Alemdaroğlu

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Doç. Dr. Tuğba Atan


Kursun Adı: Pulmoner Rehabilitasyon Kursu

Tarih: 9 Kasım 2022 / Tam Gün

Saat: 09:00-17:30

Kursun Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastanesi FTR Kliniği

Kontenjan: 20 kişi ile sınırlıdır.


Öğrenim Hedefleri:
Amaç
-Akut veya kronik pulmoner sorunu olan hastalarda pulmoner rehabilitasyon gereksinimini ve kontrendikasyonları belirleyebilmek
- Pulmoner rehabilitasyon öncesi değerlendirme yöntemlerini kavramak
- Solunum fonksiyon testini değerlendirebilmek
-Hastaya uygun egzersiz testinin seçimi konusunda fikir sahibi olmak
- Egzersiz testini uygulayıp sonucunu değerlendirebilmek
- Test sonuçlarına göre egzersiz reçetesi oluşturabilmek
-Pulmoner rehabilitasyon öğelerinden hastaya uygun olanların planlamasını yapabilmek
-Pulmoner rehabilitasyon sonuçlarını objektif yöntemlerle değerlendirebilmek

Bilgi
-Pulmoner rehabilitasyonun kapsamı, endikasyon ve kontrendikasyonları, öğeleri ve etkinliği konusunda temel bilgilere sahip olma
-Solunum fonksiyon testleri ile ilgili temel bilgilere sahip olma
-Alan testleri ile ilgili temel bilgilere sahip olma
-Egzersiz testi ile ilgili temel bilgilere sahip olma
-Egzersiz reçeteleme ile ilgili temek bilgilere sahip olma
-Solunum Egzersizleri ile ilgili bilgilere sahip olma
-Kuvvetlendirme ve diğer egzersizler ile ilgili bilgilere sahip olma
- Aerobik egzersiz ile ilgili bilgilere sahip olma

Beceri
-Pulmoner rehabilitasyona ihtiyacı olan hastaları saptayabilir
-Pulmoner rehabilitasyon öncesi değerlendirmeleri yapabilir
-Pulmoner rehabilitasyon öğeleri içinde ana ve zorunlu komponent olan solunum, aerobik, kuvvetlendirme ve diğer egzersizleri reçeteleyebilir
-Bu egzersizleri hastaya uygulayabilir


Kurs Programı
08:30-09:00 Tanışma (Amaç hedef, kurs programı)
09:00-10:40 Genel Teorik
PR tanımı, kapsamı, endikasyon ve kontrendikasyonları ve etkinliği
Ebru Alemdaroğlu
PR öncesi hasta değerlendirimi: Solunum fonksiyon testi
N. Kutay Ordu Gökkaya
PR öncesi egzersiz testi ve KPET
Birkan Sonel Tur
PR’da alan testleri 6 dakika yürüme testi, vd.
Tuğba Atan
10:40-11:00 Ara
11:00-12:30 Uygulama: Egzersiz kapasitesi değerlendirme
Yürüme bandında egzersiz testi Ebru Alemdaroğlu
Birkan Sonel Tur
Bisiklette KPET
Belma Füsun Köseoğlu, N. Kutay Ordu Gökkaya
12:30-13:00 Tüm Grup: 6 dakika Yürüme Testi
Tuğba Atan
13:00-14:00 Ara
14:00-15:40 PR’da egzersiz reçetesi oluşturma
1. Solunum egzersizleri
Belma Füsun Köseoğlu
a) Solunum stratejileri (Bronşiyal hijyen teknikleri ve kontrollü solunum teknikleri)
b)Solunum kasları egzersizleri
2. Aerobik egzersiz
Tuğba Atan
3. Kuvvetlendirme ve diğer egzersizler
Ebru Alemdaroğlu
15:40-16:00 Ara
16:00-17:15 Grup çalışması (Grup A-B-C-D) : PR’da egz reçeteleme
Belma Füsun Köseoğlu, Birkan Sonel Tur, Ebru Alemdaroğlu, N. Kutay Ordu Gökkaya, Tuğba Atan
17:15-17:30 Geri Bildirim ve Kapanış