KURS 10: ENMG Kursu


Fissure in Sandstone
Kurs Koordinatörü
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Murat Zinnuroğlu


Kursun Adı: EMG Kursu

Tarih: 9 Kasım 2022 / Tam Gün

Saat: 09:00-17:00

Kursun Yeri: JW Marriott Hotel

Kontenjan: 30 kişi ile sınırlıdır.


Öğrenim Hedefleri:
Amaç: Katılan hekimlerin temel konularda (özellikle sinir iletim çalışmaları, iğne EMG ve geç yanıtlar) ve sık görülen sinir, kas ve iskelet sistemi sorunlarındaki elektrofizyolojik değerlendirmeler konusunda bilgi sahibi olmaları.
Hedefler:
- Temel elektrofizyolojik incelemelere yönelik teorik ve pratik eğitim
- Sık görülen sinir-kas hastalıklarında klinik ve elektrofizyolojik yaklaşımlar
- Olgu örnekleri ve tartışma ile konuların pekiştirilmesi
Bu kurs ile katılımcıların EMG’yi yapabilir duruma gelmeleri hedeflenmemektedir. Bununla birlikte konuya ilgi duran ya da uzmanlık eğitimi sırasında yetersiz eğitim alan ya da EMG eğitimi alamayan asistan ve uzmanların daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Ayrıca EMG eğitimini hiç alamayan meslektaşlarımızın sınırlı da olsa temel elektrofizyolojik değerlendirmeleri görmeleri amaçlanmaktadır. Yine konu ile ilgili orta düzeyde bilgi sahibi olan katılımcıların da alanında yetkin öğretim üyelerinin konu anlatımları, tartışma ve tecrübe paylaşımlarından yararlanması hedeflenmektedir.


Kurs Programı
08:30 Açılış   Murat Zinnuroğlu
08:30-08:45 Elektrodiagnoza giriş ve EMG’nin önemi Müfit Akyüz, Mehmet Beyazova
08:45-09:10 Sinir iletim çalışmaları Metin Karataş
09:10-09:30 Geç yanıtlar Hatice Bodur
09:30-09:45 Ara
09:45-10:45 Sinir iletim çalışmaları ve geç yanıtlar - Pratik
10:45-11:30 İğne EMG Arzu Yağız On
11:30-12:30 İğne EMG - Pratik Arzu Yağız On
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-13:50 Üst Ektremite-Mononöropatiler Meral Bilgilisoy Filiz
13:50-14:10 Alt Ekstremite-Mononöropatiler Gülşah Karataş
14:10-14:30 Polinöropatiler İlker Yağcı
14:30-14:45 Radikülopatiler  Evrim Karadağ Saygı
14:45-15:00 Pleksopatiler  Özlem Yılmaz Taşdelen
15:00-15:30 Sonuçları Yorumlama-Protokoller-Raporlama Tartışma Elif Yalçın
15.30-15:45 Ara
15:45-17:00 Olgu sunumları-TARTIŞMA