KURS 1: Spastisitede Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyon Kursu


Fissure in Sandstone
Kurs Koordinatörü
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Şehim Kutlay

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Prof. Dr. Elif Yalçın

Fissure in Sandstone
-
Kurs Eğitmeni

Dr. Seçilay Güneş


Kursun Adı: Spastisitede Botulinum Toksin Tip A Enjeksiyon Kursu

Tarih: 10 Kasım 2022 / Yarım Gün

Saat: 09:00-12:00

Kursun Yeri: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cebeci Hastanesi FTR Kliniği

Kontenjan: 20 kişi ile sınırlıdır.


Öğrenim Hedefleri:
Bu eğitim programı ile katılımcıların fokal spastisite tedavisinde botulinum toksin tip A uygulamaları konusundaki bilgilerini artırmak, botulinum toksin tip A tedavisi için uygun aday hastaların belirlenmesinde etkili klinik akıl yürütme ve botulinum toksin enjeksiyonu yapmayı düşünen hekimlere temel uygulamaları göstermek amaçlanmıştır.
Hipertonisite tedavisinde kullanılan botulinum toksin tip A uygulamalarının optimize edilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenim Hedefleri
1. Hipertonisite/spastisite tanım- patofizyoloji- spastik paternler
2. Enjeksiyon tedavisinde botulinum toksin tip A kullanımı ile ilgili olarak hastanın gereksinim/beklentilerine uygun hedef belirleme
3. Botulinum toksin tip A: doz, sulandırma, kas seçimi, uygulama noktalarının tanınması, enjeksiyon teknikleri, yan etki
4. Maket üstünde uygulama noktaları ile ilgili pratikler
5. Botulinum toksin tip A enjeksiyonlarında ultrasonografi ve elektrostimulasyon ile enjeksiyon pratiği


Kurs Programı
09:00-09:05 Açılış-Tanışma
09:05-09:25 Hipertonisite/spastisite tanım - Spastisite tedavisinde botulinum toksin endikasyon - kontrendikasyon, hazırlama teknikleri - Prof. Dr. Şehim Kutlay
9:30-9:50 Üst ve alt ekstremite spastisite paternleri - Uygun kas seçimi belirleme - Doç. Dr. Seçilay Güneş
09:55-10:15 Spastisitede ultrason eşliğinde botulinum toksin tip A enjeksiyonu - Prof. Dr. Elif Yalçın
10:30-12:00 Hasta başı pratiği: Kursiyerler gruplara ayrılacak ve dönüşümlü aşağıdaki pratikler yapılacaktır.
Botulinum toksin hazırlama
Üst ekstremite enjeksiyonları
Alt ekstremite enjeksiyonları
Us ile hedefe ulaşma pratiği